За нас

АСК „Шумен Аутоспорт“

е сдружение с нестопанска цел, създадено през 2019 год. Дейността на клуба не е насочена единствено към любителите на моторните спортове в гр. Шумен, но и носи преки ползи за развитието на туризма, икономиката и културния облик на града.
Клубът се издържа чрез скромния членски внос от своите членове, докато за провеждането на мероприятия разчита на основни средства от благодатели като Община Шумен, фирмите Алкомет, Теси, Вивапласт и други.

Чрез провеждането на мероприятия се опитваме да привлечем вниманието и на повече деца към спорта, да се ангажира максимално тяхното свободно време, да се изградят у тях спортни желания и навици, за да се отклонят от пороците на днешния ден – заседнал начин на живот, злоупотреба с вредни и забранени субстанции, ниска ценностна система и асоциалност.
Стремим се регулярно да провеждане Рали „Стари Столици“ и Планинско изкачване „Шумен“, като във всяко издание разработваме и специален етап ефектен реверанс към зрителите. Участваме активно и в подготовката на шуменския етап от Рали „България“.

Нашите събития се радват винаги на голям медиен и социален отзвук, давайки възможност на местните фирми и организации да допринесат за развитието на града ни.

Шуменската школа подготвя и развива много личности, дали несравним принос за развитието на автомобилния спорт у нас като Илия Бонев, Валерий Великов, Валери Касабов, Златан Илиев, Димитър Георгиев, Данчо Данчев и много други.

Идеята за създаването на АСК Шумен Аутоспорт е да се съхрани и продължи традицията, започната преди много години, Шумен да бъде сред основните стожери на българския автомобилен спорт.