Условия за ползване

Общи условия

Достъпвайки нашия сайт http://rallystaristolici.com/ Вие се съгласявате и обвързвате с настоящите Условия за ползване и имащите отношение към тях законови разпоредби. Безрезервно поемате отговорност за тяхното спазване и съблюдаване. Ако по дадена причина не сте съгласни с каквато и да е част от настоящите Условия за ползване, трябва незабавно да напуснете сайта и нямате право да го използвате повторно.

Този сайт е собственост на АСК Шумен Аутоспорт, предоставената в него информация има за цел единствено да улесни комуникацията с нас и да подобри нашето представяне на пазара. Всички материали в сайта защитени от Закона за авторско право и сродните му права.

Разрешение за употреба

Настоящите Условия за ползване Ви дават правото да заредите временно копие от предоставените в сайта информационни материали за лично, некомерсиално ползване с информативна цел. Настоящето само Ви упълномощава да го направите, не представлява подкана към действия.

Без изрично писмено разрешение абсолютно нямате право да копирате или изменяте предоставената в сайта текстова, графична, аудио и видео информация; да използвате информацията с комерсиална цел; да я оповестявате публично с комерсиална или некомерсиална цел; да предприемате опити за вмешателство в сайта; да заличавате всякакви отличителни забележки за авторство по предоставените информационни материали; да прехвърляте информацията на трето лице или да я копирате на друг сървър

Разрешението за употреба спира да бъде в сила автоматично, в случай че се нарушат на някои от тези условия. АСК Шумен Аутоспорт има пълно право да редактира съдържанието и информацията в настоящия сайт; без предизвестие да прекратява достъпа до него за неопределен интервал от време или да оттегля настоящето Разрешение за употреба. В такъв случай сте длъжни да унищожите всяка информация от сайта, която сте запазили по-рано на електронен или твърд носител.

Освобождаване от отговорност

Всички информационни материали в сайта следва да се приемат във вида, в който са предоставени. АСК Шумен Аутоспорт не дава никакви гаранции, по подразбиране или изрично упоменати, и с настоящето се освобождава от отговорност включително, но и не само, към гаранции или условия по подразбиране за продаваемост, за пригодност за определена цел, за ненакърняване на интелектуална собственост или други правни нарушения.

В допълнение АСК Шумен Аутоспорт не гарантира и не предявява претенции относно точността на информацията в сайта, последствията от всяка тяхна употреба извън сайта, надежността на информационните материали във външни сайтове, свързани към настоящия.

Ограничения

В никакъв случай АСК Шумен Аутоспорт не може да поеме отговорност за щети (включително, но и не само, щети от загуба на данни или пропуснати ползи в следствие прекъсване достъпността или техническата изправност на сайта), произлизащи от употребата или невъзможността за употреба на информационните материали в настоящия сайт, дори и в случаите когато АСК Шумен Аутоспорт или негови официални представители са информирани устно или писмено за възможността от подобни щети.

Гаранциите по подразбиране и отговорността за причинени щети не се признават и позволяват от някои юрисдикции, поради което е възможно горните ограничения и освобождаване от отговорност да не се отнася за Вас.

Точност на информационните материали

Информацията в настоящия сайт може да съдържа технически, типографски или фотографски грешки и неточности. АСК Шумен Аутоспорт не гарантира точност, пълнота и актуалност за никой от предоставените в сайта материали и има свободата без предизвестие да променя съдържанието на сайта, като това не е ангажимент за регулярна редакция на материалите.

Външни препратки

АСК Шумен Аутоспорт не контролира всички останали сайтове, към които има препратки в настоящия сайт, с което не поема отговорност за съдържанието на тези сайтове. Използването на препратка към външен сайт не предполага администрирането му от АСК Шумен Аутоспорт. Посещаването и ползването на тези сайтове става на Ваш риск.

Изменения

АСК Шумен Аутоспорт има право да преразгледа и измени настоящите Условия за ползване по всяко време и без предварително известие за това. Използвайки настоящия сайт Вие давате автоматично се ангажирате със спазването на настоящата версия на този документ.