Заявки за участие

Индивидуална форма за заявка за участие

Начална дата за подаване на заявка: 27.09.2021 г.

Краен срок за подаване на заявка: 04.10.2021 г.

Адрес за изпращане: staristolici@abv.bg

Таксата за участие се превежда по банков път на сметката на организатора:

АСК ШУМЕН АУТОСПОРТ

Първа Инвестиционна Банка АД
IBAN: BG51FINV91501217413422
BIC: FINVBGSF

Индивидуална форма

Game bài đổi thưởng