Заявка за акредитация

Заяви акредитация!

Подадените заявки за акредитация ви гарантират, възможност безпроблемно да изпълнявате вашите служебни задължения.

Заявката за акредитация се попълва, сканира и изпраща на следния имейл адрес: motorsporttechnology@abv.bg

Внимание: Автомобилния спорт е опасен! Задължително носете светлоотразителна жилетка и внимателно подбирайте безопастната за вас позиция в етапите.