Заявка за акредитация

Заяви акредитация!

Подадените заявки за акредитация, допълнена с формуляра декларация Ви позволяват безпроблемно да изпълнявате вашите служебни задължения.

Внимание: Автомобилния спорт е опасен! Задължително носете светлоотразителна жилетка и внимателно подбирайте безопастната за вас позиция в етапите.